โปรดระวัง การทำความสะอาดเครื่อง CPAP ด้วย Ozone หรือแสง UV มีอันตรายต่อผู้ใช้และตัวเครื่อง

Continue Reading โปรดระวัง การทำความสะอาดเครื่อง CPAP ด้วย Ozone หรือแสง UV มีอันตรายต่อผู้ใช้และตัวเครื่อง